Cezhraničný partner

Cezhraničným partnerom pri zriadení Mestského múze Partizánske sa stala Nadace Tomáše Bati, ktorej výkonným riaditeľom je Ing. Pavel Velev.
Poslaním nadácie je nielen zachovanie baťovskej histórie a baťovských tradícii ako takých ale aj podpora projektov zameraných na zdravý rozvoj prosperujúcej komunity, či už v oblasti sociálneho a kultúrneho rozvoja, vzdelanie mládeže a podpory podnikateľských aktivít.

Baťova vila bola rodine vrátená po roku 1989 a v roku 1997 ju Tomáš Baťa ponúkol ako priestor pre kanceláriu Nadácie. Vila sa stáva miestom, kde sa odohráva väčšina vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských aktivít Nadácie.

Okrem toho Nadácia podporuje obchodné a ekonomické vzdelávanie na školách v spolupráci s organizáciou Junior Achievement. Objektom pomoci, podpory a partnerstva je aj Univerzita Tomáše Bati v Zlíne.

Nadácia organizuje koncerty a výstavy začínajúcich i známych umelcov. Základom kultúrnych a historických aktivít Nadácie je spolupráca s miestnymi inštitúciami a organizáciami, medzi ktoré patrí Magistrát mesta Zlín, Krajský úrad Zlínského kraja Univerzita Tomáše Bati, Klub Absolventov Baťovej školy práce, školy a kultúrne zariadenia.