<h6>Tomáš Baťa</h6>

Mesto Partizánske

História samotného mesta Partizánske je pomerne mladá. Jeho vznik spadá do obdobia rokov 1938 - 1939, kedy zlínska firma Baťa vybudovala v chotári obce Šimonovany závod na výrobu obuvi. Po postavení obytných a spoločenských budov sa zrodila osada Baťovany ako súčasť obce Šimonovany. S prudkým rozvojom fabriky rástla úmerne aj osada Baťovany a tak v roku 1948 bola obec Šimonovany s osadou Baťovany premenovaná na obec Baťovany, ktorej bol priznaný charakter mesta. Ako výraz uznania za účasť obyvateľov v SNP prijalo mesto dňa 9.februára 1949 názov Partizánske.

<h6>Tomáš Baťa</h6>

Tomáš Baťa

3. Apríl 1876 Zlín - 12. Júl 1932 Otrokovice, československý podnikateľ, kráľ obuvi – tvorca svetového obuvníckeho impéria, starosta Zlína (1923–1932), verejný činiteľ. Spolu s bratom Antonínom ml. a sestrou Annou založil v r. 1894 v Zlíne obuvnícku firmu Baťa a postupne z nej vytvoril rozsiahly komplex výroby, obchodu, dopravy, služieb a financií, bol jedným z najväčších podnikateľov svojej doby. Zaviedol originálne metódy riadenia výroby a obchodu a tiež systém motivácie pracovníkov (Baťova sústava riadení), dokázal ovplyvniť množstvo budúcich ekonómov. Jeho postupy boli na vtedajšie podnikanie revolučné a sú stále používané ako príklady top managementu.

<h6>Ján Antonín Baťa</h6>

Ján Antonín Baťa

11. marca 1898 Uherské Hradiště - 23. augusta 1965 Brazília, československý a brazílsky podnikateľ . Po smrti nevlastného brata Tomáša v roku 1932 sa dostal do čela akciovej spoločnosti Baťa v Zlíne a spolu s Dominikom Čiperom a Hugom Vavrečkom sa v rokoch 1932 - 1939 podieľal na jej riadení. Zakladateľ Baťovian (dnešné Partizánske), v rokoch druhej svetovej vojny podporoval odboj .V roku 1937 absolvoval so svojimi spolupracovníkmi lietadlom a loďou cestu okolo sveta. V roku 1938 vydal knihu Budujme štát pre 40 000 000 ľudí, v ktorej navrhol rozsiahle hospodárske zámery. V roku 1939 odišiel do exilu a usadil sa potom v Brazílii.