Mestské múzeum Partizánske v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi pozývajú verejnosť na výstavu Matúšov kraj – Vývoj verejnej správy na území Trenčianskeho kraja od stredoveku do súčasnosti.

Mestské múzeum Partizánske sprístupnilo výstavu približujúcu historické premeny administratívneho členenia územia dnešného Trenčianskeho kraja. Prehľadné tematické mapy s výstižným sprievodným textom a rozmanitou obrazovou prílohou dopĺňajú súvisiace artefakty. Na predmety bezprostredne sprítomňujúce obdobie uhorských žúp nadväzujú pamiatky na prelomové udalosti vedúce k územnosprávnym zmenám či historické pramene reprezentujúce nimi dotknuté lokality na hornom Ponitrí.

Výstavu Matúšov kraj, pripravenú v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi budú môcť záujemcovia v priestoroch múzea na Družstevnej ulici v Partizánskom navštíviť od 14. novembra do 14. decembra 2022 v čase otváracích hodín.

Story revolúcie